Haber Detayı
07 Kasım 2019 - Perşembe 10:35
 
81 ilde imza kampanyası
Türk-İş Van Temsilcisi ve Tes-İş Van Şube Başkanı Naif Balandı, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, konfederasyonun vergi konusundaki taleplerini kitlesel düzeyde kamuoyunun gündemine taşımak için 81 ilde imza kampanyası başlattıklarını söyledi.
EKONOMİ Haberi
81 ilde imza kampanyası

81 ilde eş zamanlı düzenlenen basın açıklamasının Van ayağı ise TES-İŞ Van Şube binasında gerçekleştirildi. Yapılan toplantıya, Türk-İş Van Temsilcisi ve Tes-İş Van Şube Başkanı Naif Balandı, Genel Sekreter Hasan Demir ve Mali Sekreter Şükrü Dağdemir, Teşkilat Sekreteri İsa Tuci, Yol-İş Sendikası Van 1 Nolu Şube Başkanı Salih Çalımlı, Yol-İş Sendikası Van 2 Nolu Genel Sekreteri Mahmut Akdağ, Koop-İş Şube Başkanı Ayhan Özbey, Güvenlik-İş Şube Başkanı Naci Beyter, Şeker-İş Van Şube Başkanı Yusuf Özlek ve sendika üyeleri katıldı.

 

“ÜLKEMİZDE GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNU ÜCRET GELİRİ ELDE EDENLER OLUŞTURUYOR”

 

Ücretli çalışanların üzerinden alınan vergilerin ağır bir yük olduğuna dikkat çeken Balandı, şöyle devam etti: “Anayasamızın ‘vergi ödevi' başlıklı 73'üncü maddesinde ‘Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür' ifadesi yer almaktadır. Bu düzenlemeden amaçlanan, herkesin kamu harcamalarını finanse etmek üzere vergi ödemekle yükümlülüğü olduğu ancak bu ödemenin herkesin mali gücüne göre olması gerektiğidir. Ülkemizde gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu ücret geliri elde edenler oluşturuyor. Ücretli çalışanlar üzerinde hem doğrudan gelir ve kazanç üzerinden alınan hem de dolaylı olarak mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerin ağır yükü bulunuyor. Kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca memur ve işçinin gelir vergileri kaynağından kesinti yapılarak ödeniyor. Ücretlerimizden kesilen vergiler, gelir vergisi hasılatının önemli bir kısmını oluşturuyor. Bugün ülkemizde uygulanan vergi politikaları nedeniyle, işçiler üzerindeki ağır bir vergi baskısı bulunuyor. İşçinin eline geçen net ücret, vergi kesintileri nedeniyle, yılbaşına göre geçen sürede giderek geriliyor. Ücretli çalışanların net ücreti, bir yandan enflasyon nedeniyle satın alma gücünü kaybetmesiyle, diğer yandan artan vergi oranı nedeniyle azalıyor. Ortalama aylık brüt ücreti 4 bin 500 TL olan bir işçi Ocak ayında 3 bin 409 TL net ücret alırken Haziran ayında net ücreti 191 TL daha azalarak 3 bin 218 TL'ye düşüyor. Temmuz ayında ücreti yüzde 4 oranında artsa bile, yıl sonunda 349 TL eksilerek 3 bin 60 TL'ye geriliyor. Bu vergi düzeni adil değildir. Hakka ve hukuka uygun değildir. Anayasanın ilgili maddesiyle bağdaşmayan bu anlayış sürdürülebilir değildir.”
 

“BÜTÜN TALEPLERE RAĞMEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ ÜCRETLİLER LEHİNE İYİLEŞTİRİLMİYOR”

 

Türkiye’de uygulanan vergi kanunlarında önceliğin vergi adaleti olması gerektiğini savunan Balandı, “TBMM'ye sunulan vergi düzeninde yeni değişiklikleri içeren yasa teklifi emekçilerin beklentilerini karşılamıyor, vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmıyor. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullara ve sosyal beklentilere cevap getirmiyor. Bu teklifte, ücretliler lehine olan ayırım ilkesi yine gözetilmiyor. Ve çalışanların 2005 yılında yüzde 15-20-25-30-35 olan gelir vergisi tarifesine uygulanan vergi oranı, 2006 yılından bu yana yüzde 15-20-27-35 olarak uygulanıyor. Yetmiyor, 2005 yılında gelir vergisi tarifesi brüt asgari ücretin 13,5 katı iken, günümüzde 7 kat olarak hesaplanıyor. Çalışanlar her yıl daha fazla vergi ödemek zorunda kalıyor. Bütün taleplere rağmen gelir vergisi tarifesi ücretliler lehine iyileştirilmiyor. Bu uygulama sosyal adaletle bağdaşmıyor. Oysa dar ve sabit gelirli geniş kesimlerin beklentisi, çağdaş ve adil bir vergi sisteminin oluşturulmasıdır. Türkiye'de uygulanmakta olan tüm vergi kanunlarında öncelik ‘vergi adaleti' sağlanması olmalıdır” ifadelerini kullandı. 

 

“İŞÇİLERİ, İŞVERENLER İLE AYNI ORANLARDA VERGİLENDİRMEK HAKSIZLIKTIR”

 

Balandı, son olarak şunları kaydetti: “Bu yönde atılan adımlar Konfederasyonumuz tarafından olumlu karşılanacaktır. Ancak doğrudan ve dolaylı vergilerin en büyük ödeyicisi olan işçileri, işverenler ile aynı oranlarda vergilendirmek haksızlıktır, adaletsizliktir. Türkiye'de vergi alanında yapılacak bir ‘reform' ancak ücretliler aleyhine var olan bu adaletsiz yapının değiştirilmesiyle mümkün olacaktır. TÜRK-İŞ olarak ücret kazançları bakımından, asgari ücretten alınan verginin kaldırılması temel talebimizi tekrarlamak isteriz. ‘En az geçim indirimi' uygulamasıyla da, belirlenecek tutarın üzerinde bir gelir elde edilmesi sonrasında vergilendirmenin başlaması sağlanmalıdır. Öncelikle emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının sağlanması gerekmektedir. O nedenle, gelir vergisi tarife basamakları ve oranları acil olarak güncellenmelidir. Talebimiz ve beklentimiz, vergide sağlanacak düzenlemelerin, ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumu ortadan kaldırması ve emekçiler lehine iyileştirme yapılmasıdır. Bu ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak gelir ve servet elde edenler, topluma karşı yükümlülüklerini yerine getirmeli ve kazançları oranında vergi ödemeleri sağlanmalıdır. İdeal bir vergi sistemi sosyal devlet ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde olmalıdır. Ekonomide sağlanan değerin daha adaletli paylaşılması ancak bu şekilde mümkün olur. TÜRK-İŞ olarak, bu adaletsiz vergi düzeninin değiştirilmesini, emekçilerin vergi yükü altında ezilmesine son verilmesini talep ediyoruz.”
Haber: M. Selim KURT

Kaynak: (Prestij Haber Merkezi) - Prestij Haber Merkezi Editör:
Etiketler: 81, ilde, imza, kampanyası,
Haber Yazılımı