YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli: 'Hedefimiz, ilk 10 üniversite arasına girmek'

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, göreve geldikleri süre boyunca yaptıkları ve yapmayı planladıkları çalışmalara ilişkin basın mensuplarına bilgiler verdiği toplantıda; “Elde ettiğimiz başarıların, başarı potansiyeli çok daha yüksek olan üniversitemize yetmeyeceğinin bilinciyle yeni hedefimizi, Türkiye’nin ilk 10 üniversitesi arasına girme doğrultusunda belirledik.” dedi.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli: 'Hedefimiz, ilk 10 üniversite arasına girmek'

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, basın mensupları ile bir araya geldi. Basın mensupları ile buluşma toplantısına Rektör Şevli'nin yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yayla, Genel Sekreter Prof. Dr. Sebaheddin Şevgin, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Oto, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Ümit Haluk İliklerden,
Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Genç, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Giyas Sakar, BAP Koordinatörü Doç. Dr. Hilal Çelik Kazıcı, BAUM Koordinatörü Dr. Ögr. Üyesi Emre Biçek, YUZEM koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Seda Başar Yılmaz, Van Teknokent Müdürü Öğr. Gör. Yasemin Yetkin ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nergiz Karadaş da katıldı.

 

4 TEMEL STRATEJİK AMAÇ
Toplantıda açıklamalarda bulunan Rektör Şevli, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin, üçüncü nesil bir üniversite olma yolunda 2021-2025 dönemi Stratejik Planı’nı, dört temel stratejik amaç ve bu stratejik amaçları hayata geçirmek üzere kurguladığını kaydetti. Rektör Şevli, “Üniversitemiz, stratejik amaçlarını; ülkenin kalkınmasına, gelişmesine ve üretimine katkı sağlayacak olan araştırma projelerini ve merkezlerini çoğaltmak, eğitim-öğretim niteliğini çağdaş seviyeye taşımak, kurumsal kapasitesini artırmak ve bunları topluma faydalı olacak şekilde hayata geçirmek üzere belirlemiştir. Bu nedenle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2021-2025 Stratejik Planı’nın stratejik amaçlarını; ‘araştırma-geliştirme, eğitim-öğretim, kurumsal kapasite ve toplumsal fayda’ olarak deklare etmiştir.” ifadelerini kullandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, basın mensupları ile bir araya gelerek, üniversite olarak hedeflerinden söz etti.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin tarihçesine değinen Rektör Şevli; “1982 yılında kurulan ve 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 40. yılına girecek olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ülkemizin köklü ve saygın üniversiteleri arasında yerini almıştır. Sahip olduğu 40 yıllık birikimiyle bütün birimlerinin yönetimsel ve akademik işleyişini sağlam bir zemine oturtan Üniversitemiz, bölgede kurulan üniversitelerin kurulmasına da öncülük etmiştir. 19 fakültesi, 5 enstitüsü, 2 yüksekokulu, 1 Türk Müziği ve Devlet Konservatuvarı, 10 meslek yüksekokulu, 49 araştırma merkezi, 48 öğrenci topluluğu; iki bine yaklaşan akademik, 3 binden fazla idari personeli; 140 binden fazla mezunu olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, bugün 30 bine yaklaşan aktif öğrenci sayısıyla büyük bir aile olmuştur. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin büyüklüğü; sadece birimlerin, akademisyenlerin ve öğrencilerin nicel artışlarıyla değil; birbirini besleyen ayrılmaz bileşenlere yapılan ciddi beşeri, bilimsel, stratejik ve ekonomik yatırımlardan elde edilen başarılardan gelmektedir.” diye konuştu.

 

4 TEMEL STRATEJİK AMAÇ
“Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, üçüncü nesil bir üniversite olma yolunda 2021-2025 dönemi Stratejik Planı’nı, dört temel stratejik amaç ve bu stratejik amaçları hayata geçirmek üzere kurgulanmıştır.” diyen Rektör Şsvli, “Üniversitemiz, stratejik amaçlarını; ülkenin kalkınmasına, gelişmesine ve üretimine katkı sağlayacak olan araştırma projelerini ve merkezlerini çoğaltmak, eğitim-öğretimniteliğini çağdaş seviyeye taşımak, kurumsal kapasitesini artırmak ve bunları topluma faydalı olacak şekilde hayata geçirmek üzere belirlemiştir. Bu nedenle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2021-2025 Stratejik Planı’nın stratejik amaçlarını; ‘araştırma-geliştirme, eğitim-öğretim, kurumsal kapasite ve toplumsal fayda’ olarak deklare etmiştir.” dedi.

 

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME
Daha sonra stratejik amaçlarını başlıklar halinde açan ve detaylarına inen Rektör Şevli; “Ulusal ve uluslararası alanlarda birçok başarı elde eden Üniversitemiz, ticarileşen bilimsel üretimi öncelikli hedefleri arasına koymuştur. Ulusal ve uluslararası ölçekteki akademik başarısını her yıl daha yüksek seviyelere çıkartan Üniversitemiz; 2020 yılında URAP sıralamasında 41. sıradan 35. sıraya yükselerek ve 2021 yılında da 160'a yakın üniversitenin tanımlandığı TÜBİTAK Harman Türkiye Akademik Arşiv sisteminde, 37.037 yayın sayısı ile 12. sırada yer almayı başarmıştır. Üniversitemiz laboratuvarlarında ve araştırma merkezlerinde yapılan araştırma projeleri, deney çalışmaları ilgili alanlara katkı sunarken ayrıca üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmaktadır. Stratejik amaçlarımızdan ilki, 'Girişimcilik ve Ar-Ge potansiyelini geliştirerek araştırma üniversiteleri arasında yer almak.' olarak belirlenmiştir. Çünkü bilgi ekonomisi kavramının öneminin her geçen gün daha da arttığı çağımıza uygun bir şekilde, üniversitelerin 'bilim ve inovasyon üretim merkezi' olarak yeniden kurgulanmaları gerekmektedir. Bu anlamda, üniversitemizin tercih ettiği üniversite modeli, girişimci ve yenilikçi bir anlayışı hâkim kılma amacı taşıyan üçüncü nesil üniversite modelidir. Üçüncü nesil bir üniversite olma yolunda Girişimcilik ve Ar-Ge çalışmalarına hız veren üniversitemiz, bünyesinde kurulan Van Teknokent’i daha aktif hale getirerek burada yapılan faaliyet sayısını da artırmıştır.” şeklinde konuştu.

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM
Üniversitenin stratejik amaçlarından olan 'Eğitim-Öğretim' başlığını da açan Rektör Hamdullah Şevli; “Yeni üniversite modelinde tek yönlü veya tek disiplinli bir eğitim modeli yerine disiplinler arası, yenilikçi ve girişimci bir bilim anlayışı hâkimdir. Yeni modelde enstitüler ve araştırma merkezlerinin önemi artmaya başlamıştır. Buna uygun olarak, yeni planda ikinci stratejik amaç 'eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırarak yenilikçi ve geleceğe yönelik eğitim programları ile bilim, teknoloji, sanat ve spor alanında girişimci ve nitelikli mezunlar yetiştirmek.' olarak belirlenmiştir. Üniversitemiz, uzaktan eğitim modelini tüm teknolojik ve akademik birikim imkânları ile azami düzeyde hayata geçirmiştir. Özellikle pandemi sürecinde sürdürülebilir uzaktan eğitim modeli ile eğitim-öğretim hiç sekteye uğramamıştır. Pandemi süresince öğrencilerin derslerinin yanı sıra 21. Yüzyıl becerilerine dönük birçok sertifikasyon programları düzenlendi. Benzer şekilde, uzaktan eğitim modelimiz ile sanal ortamda öğrencilerin sosyalleşebileceği sanal mini konserler, satranç turnuvası gibi birçok faaliyet Uzaktan Eğitim Merkezimizce yapılmıştır. Üniversitemiz bünyesinde hizmet veren Sürekli Eğitim Merkezimiz (YUSEM), hem öğrencilere hem de halka yönelik iş sahasında karşılık bulan birçok sertifikasyon programı düzenlemiştir. Bu konuda YUSEM Robotik kodlamadan girişimcilik programlarına kadar, nitelikli eleman yetiştirmeyi hedefleyen birçok eğitim-öğretim faaliyeti sürdürmektedir. Bilimsel, akademik ve teknolojik yönlerden güçlü olmayı amaç edinen Üniversitemiz, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif aktivitelere de çok önem vermektedir. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 50’ye yakın öğrenci topluluğu ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katılımıyla kampüsümüzde açılan Genç Ofis sayesinde öğrencilerimizin bedenen ve zihnen kendilerini daha iyi hmelerini sağlayacak her türlü imkân ve alanı öğrencilerine sunmaktadır. Üniversitemiz; Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu, 3. Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu gibi sempozyumların yanı sıra sempozyum, panel, çalıştay, eğitim sertifika programı, kurs, toplantı, seminer, sergi, oryantasyon toplantıları, proje gibi 200’ün üzerinde bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliğe ev sahipliği yapmıştır...” diye kaydetti.

 

KURUMSAL KAPASİTE
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, bir diğer stratejik amaç başlıklarından biri olan Kurumsal Kapasite'ye ilişkin de şöyle konuştu; “Dünyada iletişimin oldukça kolaylaştığı bu çağda, üniversitelerin çağın da ötesinde bir bakış açısına sahip olmaları, özellikle küresel ağın bir parçası olduklarını idrak etmeleri ve kurumsal yapılarını buna uygun olarak revize etmeleri gerekmektedir. Bu noktaya ulaşmak için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin üçüncü stratejik amacı 'kurumsal kapasiteyi geliştirerek, sürdürülebilirliğini sağlamak.' şeklinde belirlenmiştir. Üniversite yerleşkesinin, öğrenci merkezli bir anlayışla sosyal ve kültürel imkânları artırılmış, daha erişilebilir, daha yaşanabilir bir hale getirilmesi için master plan çalışmaları tamamlanmış, fiziksel, mali ve teknolojik imkânlar açısından geliştirilmesine ve kurumsal aidiyet bağlarının güçlendirilmesine önem verilmiştir. Özellikle uluslararası öğrenci potansiyelini zenginleştirerek evrensel bir üniversite modelinin geliştirilmesine dikkat edilmiştir. Van Gölü Havzası’nda, doğal güzellikleri, kültürel ve tarihi zenginliğiyle eşsiz bir şehirde kurulan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, yönetimimizde belirlenen yeni misyonu ile toplumsal ve iktisadi kalkınma liderliğini geleceğe taşıma konusunda büyük bir potansiyele ve imkâna sahiptir. Tarım ve hayvancılık, turizm, sağlık, sosyal, arkeoloji, spor ve sanat çalışmaları başta olmak üzere, bölgenin sahip olduğu yüksek potansiyeli bilimsel araştırmalar ve sosyal sorumluluk projeleriyle açığa çıkarma misyonuna uygun olarak stratejik hedefler belirlenmiş ve bu amaçların adım adım gerçekleştirileceği bir plan, yeniçağın ruhuna uygun bir biçimde tasarlanmıştır. Kurumsal kapasitenin daha iyi seviyelere çıkması için ve özellikle daha efektif eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme ortamlarının sağlanması için Yönetimimizce bütçe planlamaları yapılmıştır.”

 

TOPLUMSAL FAYDA
Rektör Şevli, stratejik amaç başlıklarından sonuncusu olan Toplumsal Fayda'ya ilişkin olarak da şu ifadeleri kullandı; “Tercih edilen modeldeki üniversite, kabuğuna çekilmiş ve toplum ile bağlarını koparmış kapalı bir sistem değil; aksine, uluslararası bağları güçlü, toplum ile etkileşimi yüksek, bölgesel ve küresel problemlere çözüm geliştirme amacı taşıyan, öncü ve yol gösterici bir bilim yuvasıdır. Bölgesel kalkınmada ve toplumsal sorunlara çözüm geliştirmede öncü olması gereken üniversitelerden beklenen, bütüncül bir bakış açısıyla bölgelerinde rol model olmalarıdır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere dördüncü stratejik amacımız ise 'bölgesel ekonomik gelişim için yerel kalkınma paydaşları ile iş birliklerini güçlendirerek sosyal sorumluluk ve toplumsal katkı hizmetlerini artırmak.' olarak belirlenmiştir. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi; şehre ve bölgeye sırtını dönen bir üniversite olmanın aksine bütün imkânları ve alt yapısıyla onlara yüzünü dönen bir üniversitedir. Bölge halkına en iyi sağlık hizmetini sunma misyonunu amaç edinen Üniversitemiz; Tıp Fakültesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve Diş Hekimliği Fakültesi, Üniversitemizin şehre ve bölgeye bakan pencereleri oldular. Inovatif çalışmaların da yapıldığı Dursun Odabaş Tıp Merkezinde; COVID-19 ile mücadelede sağlık çalışanlarımız için gerekli olan tıbbi malzemelerin daha az maliyetle üretimini ve teminini sağlamak için, cerrahi önlük kumaşından maske, yüz koruma siperi ve kabinli sedye üretildi. Halkımıza verdiği sağlık hizmetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de öncülük eden Dursun Odabaş Tıp Merkezimiz, bünyesinde kurduğu 'Minik Hayaller Çocuk Mağazası' ile hasta çocuklara; giyim, kırtasiye, oyuncak ve daha birçok konuda destek olarak hasta çocukların yüzünü güldürmeyi başarmıştır. Van Gölü Havzası’nın tarihinin, doğasının ve kültürünün korunması adına farkındalığı artırmak için her türlü projeye ve çalışmaya destek olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin katılımıyla gerçekleşen Van Gölü Sempozyumu’na aktif bir şekilde öncülük etmiştir. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, iç ve dış paydaşları azami düzeyde bir araya getirmiştir. Bu yönüyle her yıl Danışma Kurulları marifetiyle şehrin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, turizm ve sağlık gibi konular sahada ele alınmıştır. Durumdadır. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 'Kent Danışma Kurulu' kurulmuştur. Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesinin de paydaş olduğu kurulun amacı, Van ilinin güçlü sosyal sermayesini bir araya getirmektir. Üniversitemiz yönetiminin ve öğretim üyelerinin düzenli olarak katıldığı ve kentin önemli sorunlarının tartışıldığı Kent Danışma Kurulu, en son imar gündemiyle toplanmıştır. Bu yönüyle, Üniversitemiz başta Van şehri olmak üzere Bölgeye de hizmet veren paylaşımcı bir yapıya sahiptir. TRB2 özelinde üniversiteler arası deneyim ve imkân paylaşımında öncü olan üniversitemiz, bu yöndeki misyonunu tüm akademik ve idari personeli ile özümsemiş durumdadır. Elde ettiğimiz bu başarıların, başarı potansiyeli çok daha yüksek olan Üniversitemize yetmeyeceğinin bilinciyle yeni hedefimizi, Türkiye’nin ilk 10 üniversitesi arasına girme doğrultusunda belirledik. Elbette bu hedefi belirlememizdeki temel motivasyon kaynaklarımız; alanlarında uzman akademisyenlerimiz, donanımlı birimlerimiz ve geleceğimiz olan öğrencilerimizdir.”
Haber: M.Selim KURT

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2021, 17:56

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER