Hekimler Van’da buluştu

Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın katılımıyla Van Hakkari Tabip Odası önünde “Demokrasi Olmadan Sağlık Olmaz” başlıklı basın açıklaması yapıldı.

Hekimler Van’da buluştu

Basın açıklamasına Van Hakkari Tabip Odası Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile, Türkiye’nin farklı illerinden gelen tabip odası yöneticileri ve çeşitli STK temsilcileri katıldı.
Basın açıklaması öncesi Van Hakkari Tabip Odası Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç kısa bir konuşma yaptı. Dr. Hüseyin Yaviç: “Türk Tabipler Birliği, mart ayı içerisinde sağlık çalışanlarının özlük hakları, toplumun sağlık hakkı ve diğer konularla ilgili planlanan etkinlikler kapsamında bugün Van’da bir beyaz buluşma gerçekleştiriyor.” dedi.

“SAĞLIK ÇOK DAHA GENİŞ BİR ALANDIR”

Daha sonra basın açıklamasını Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Karakoç yaptı. Karakoç: “Sağlık, sadece hastanelere sıkıştırılamayacak, sağlık hizmetinin tedavi etmekle sınırlanamayacağı, çok daha geniş bir alandır. Öncelik hasta olmayı önlemektir ki hekim olmanın, sağlık çalışanı olmanın özü budur.  Dünya Sağlık Örgütü’nün en baz sağlık tanımı dahi ‘bedence, ruhça ve sosyal yönden tam bir iyilik hali’ şeklindedir. Bireyin biyolojik olarak iyi olması yetmez, ruhsal ve sosyal yönden de iyi olmalıdır” dedi.
Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Karakoç, “6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun Birliğe verdiği ilk sıradaki görev ‘Halk sağlığına ve hastalara fedakârlık ve feragatle hizmeti ideal bilen meslek geleneklerini muhafaza ve geliştirmeye çalışmak’tır. Bir diğer görev de ‘Halkın sağlığını korumaya, azalarını muayyen refah seviyesine ulaştıracak gerekli iş sahaları bulmaya, İş Kanunu ile sosyal kanunların ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin tatbikatında meslek ve meslektaşların hak ve menfaatlerini korumaya ve her türlü iş tevziinin adilane bir surette düzenlenmesine çalışmak’tır. Yani iki temel görevden birisi halkın sağlığını korumak diğeri de meslektaşlarının hak ve menfaatlerini koruyarak iş güvenceleri/güvenlikleri için çalışmaktır. Sağlık hakkı mücadelesi vermek görüldüğü gibi demokrasi mücadelesi vermek demektir.” diye kaydetti. Dr. Karakoç; “Sağlık hakkı, yaşam hakkı, barış, ifade özgürlüğü, demokrasi tartışmalarının olmazsa olmazıdır. Eğitim, beslenme, dinlenme, çevre, güvenlik de sağlığın başlıca bileşenleridir. Farklı bir deyişle, demokratik bir ortamın olmadığı yerde sağlıktan bahsedemeyiz; sağlığın olmadığı yerde de demokrasiden. Demokrasi ve insan hakları salt sosyal ve ruhsal iyilik halimiz için değil aynı zamanda bedensel iyilik halimiz için de olmazsa olmazımızdır. Her yerde olduğu gibi burada da sağlığımız ve geleceğimiz için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Son olarak Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı da, kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Fincancı, konuşmasında: “Sağlık yalnızca bedenin, yalnızca ruhsal durumumuzun, yalnızca sosyal halimizin iyilik hali değildir aynı zamanda siyasi iyilik halidir. Biz özgürce kendimizi ifade edemediğimizde, tartışamadığımızda, yaşananlar bizi sağlıksızlığa mahkum etmektedir. Bunu hep beraber salgın sürecinde gördük” ifadelerini kullandı.

Haber: Mehmet Selim KURT 

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER